Baanstatus
  • Laatste update: 12/07 21:23

  • Tulpenlus - Open
  • Dijklus - Open
  • Par 3 - Open
Uitgebreide baanstatus

Colofon

De foto's op deze website zijn eigendom van de betreffende fotografen en kosteloos aan Golfvereniging Regthuys ter beschikking gesteld. Ze mogen niet worden gekopieerd en/of voor andere doeleinden worden gebruikt. De vereniging heeft zoveel mogelijk van alle foto's de namen van de fotografen achterhaald en vermeld. Mocht je als lid mooie foto's ter beschikking willen stellen, dan kunt u die sturen naar de redactie.

De informatie op de website is eigendom van de vereniging en mag niet worden gekopieerd of voor andere doeleinden worden gebruikt. De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve informatie die op de website staat. Wel wil de vereniging graag op fouten worden geattendeerd, zodat ze kunnen worden gecorrigeerd. U kunt daarover een mail sturen naar de redactie.

 

De redactie van de website bestaat uit: